Gigantbysten av polfarer og oppdagelsesreiser, Roald Amundsen, ble laget av billedhoggeren Sigri Welhaven i 1929, ett år etter Amundsens død. Bysten har stått i flere år i kunstnerens hage, men nå er den plassert på Universitetet i Tromsø. Professor Arnoldus Schytte Blix skal ha en del av æren for at den nå er plasser i Tromsø.

– Da jeg fikk vite at den sto i kunstnerens hage søkte jeg om å få den hit. På det tidspunktet var den ganske medtatt. Men i 1997 ble den gitt til meg mot at den ble restaurert og oppbevart forsvarlig, forklarer Blix.

Verdens største

Etter ti år plassert på loftet på avdelingen for arktisk biologi, ble bysten støpt i bronse og reist på sokkel.

– Dette er nok verdens største byste av Roald Amundsen. Det var egentlig meningen at monumentet skulle ha en 3o meter høy sokkel og det er derfor hode er så stort. Men onde tunger har sagt at monumentkomiteen spiste og drakk opp de innsamlede beløpet, sier professor Blix, som er svært stolt over endelig få vise fram bysten.

Det var rektoren ved Universitetet i Tromsø som fikk æren av å avduke bysten av den tromsøkjære polfareren.

– Dette var en stor ære for meg. Det føles trygt og godt å ha Roald Amundsen plassert på campus. Den bidrar til å styrke vår arktiske visjon, sier rektor Anne Husebekk.

Lærerikt

Hun påpeker at alle generasjoner har et forhold til Amundsen.

– Han er en mann som ennå er respektert over hele verden. Hans lederegenskap har vært lærerikt. Han satt seg mål og han fullførte dem, sier rektoren.

Arnoldus Schytte Blix legger videre til at Amundsen hadde et nært forhold til Tromsø.

– Tromsø var og er nært knyttet til Amundsen og han hadde et nært forhold til byen. Tromsø var den siste plassen man så han i livet. Jeg tror han hadde vært stolt over å få sin egen byste her i byen, forteller Blix.

Slede

Det var ikke bare avdukingen av Amundsen som sto på tapetet under avdukingen. Det Norske Videnskaps-Akademi ga Avdelingen for arktisk biologi en slede som ble benyttet i en polarekspedisjon i 1898 og sist brukt i 1926. Siden den gang har den stått i en stall ved «Tømte Gård» sør i Norge.

– Den har vært plassert i en låve, men den har aldri vært glemt, sier professor Per Aasgaard, formann for «Stiftelsen Tømte Gård».

Han mener at sleden for en verdig plass på det arktiske universitetet.

– Skimuseet viste også interesse for sleden, men vi visste at her ville sleden stå permanent på utstilling. Derfor er vi glade for at den nå er godt plassert her i Tromsø, sier Aasgaard.

På låve

Arnoldus Schytte Blix er svært fornøyd med å ha fått sleden.

– Den skal nå bli restaurert. Den har tross alt stått i nesten hundre år på en låve. Når restaureringsarbeidet er over vil den bli plassert på veggen. Hvor den vil ha selskap av den originale kajakken Fridtjof Nansen har brukt på en av sine ekspedisjoner.

HUNDRE ÅR: Denne hundre år gamle sleden har nå fått nytt hjem. Professor Arnoldus Schytte Blix tar godt i mot sleden fra representantene, Richard Kvile og Per Aagaard, fra Stiftelsen Tømte gård. Foto: Ronald Johansen