I onsdagens kommunestyre spurte Høyres Gunnar Pedersen byrådsleder Kristin Røymo om hun mente prosessen rundt Marit Bockelies utsmykking av Gyllenborg skole har vært god.

Dialog

Det svarte byrådslederen at den ikke har vært.

- Vi har ikke behandlet saken om Marit Bockelies hane på en god nok måte. Vi har vært i dialog med Bockelie om å lage en mosaikk som nå nesten er ferdig og hun har laget et fantastisk kunstverk, sa Røymo.

- Vi har nå tenkt å fremme en politisk sak om hvordan vi skal få kunstverket på plass og hvordan vi skal kunne løse saken både politisk og økonomisk. Vi kan gjøre om vedtaket fra byggesak med støtte fra forvaltningsloven slik at vi kan få hengt hanen på sin rette plass på Gyllenborg, fortsatte hun.

- Politikerne bestemmer

Røymo mener man ved å gå gjennom denne saken og likende saker har sett at kommunen ikke har gode nok rutiner for samhandling mellom de forskjellige etatene.

Gunnar Pedersen takket for svaret fra Røymo.

- Jeg takker for det klare svaret fra byrådet - at det er politikerne og ikke byråkratene som bestemmer i denne kommunen, sa han.