1 av 3 nordmenn vil slite med økte bompenger – i Tromsø er tallet enda høyere

foto