Slik skal de nye millionene brukes til kontroll av russiske fiskebåter i Tromsø