Én måned etter skolestart mangler elevene fortsatt lærer