– Vi kan ikke si at brannsikkerheten er tilfredsstillende ivaretatt

VENTILASJONSANLEGG: Slik så det ut i ventilasjonskanalene da to kommunale bygg ble inspisert i 2019 og 2020. Bildet til venstre er fra Tromsdalen skole, mens det til høyre er fra Lunheim barnehage.