Snakket varmt om barneidretten

Foto: DANIEL LILLEENG