Torsdag omtalte iTromsø saken hvor Langsundforbindelsen igjen kan bli utsatt. I innsigelsen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver Fylkesmannen at Karlsøy kommunes vedtak for reguleringsplan for Langsundforbindelsen kommer i konflikt med flyttvei for rein.

I 2011 var det ingen innsigelser fra Fylkesmannen på reguleringsplanen, men det ble omgjort nylig. Dette skyldes en saksbehandlingsfeil.

– Dette er ikke en byråkratisk øvelse. Vi beklager at det ikke ble sendt over til departementet i 2011. Dette er en sak som omfatter flere saksbehandlingsfeil og vi skal ta på oss mye av skylden for det, sier assisterende fylkesmann, Ingrid Hernes.

Ønsket konsekvensutredning

Hun peker blant annet på at Karlsøy kommunes reguleringsplan som ble påklaget av Områdestyret for Troms reinbeiteområde i 2011. Begrunnelsen for klagen var at områdestyrets innsigelse ble avvist.

– De ønsket en konsekvensutredning og det ble ikke tatt til følge. Det ble gjennomført en analyse, men ikke en konsekvensutredning, sier Hernes.

Videre påpeker hun at det reindriften aldri har vært imot tiltaket, men har hatt et ønske om å få klarlagt konsekvensene.

– Innsigelsen som er sendt til departementet er for å se på et eventuelt skadeomfang for reindrifta, sier hun.

Nye runder

I innsigelsen fra Fylkesmannen, som ble sendt denne uka, så blir det konstatert at Langsundforbindelsen kommer i konflikt med flyttvei for rein. Hvis departementet tar Fylkesmannens innsigelse til følge, så kan det føre til utsettelse av Langsundforbindelsen, igjen.

– Hvis departementet tar Fylkesmannens innsigelse til følge, så blir det en ny runde. Da må man ta konsekvensutredningen, som innsigelsen omhandler. Vi må da eventuelt se på hvilke tiltak som må settes i verk for at ulempene minimeres for reindrifta, sier hun.

– Jeg kan ikke si hvor lang tid det vil ta, men det er noen nye runder som må gås, legger hun til.

Det er også en mulighet for at departementet godkjenner planen med endringer eller eventuelt legger Fylkesmannens innsigelse til side.

– Vi håper på å få et fattet vedtak så fort som mulig, sier hun.

– Synd

Ordfører i Karlsøy kommune, Hanny Ditlefsen, forklarer det ble gjort en formell feil av Karlsøy kommune i 2011.

– Vi har siden den gang trodd vi handlet rett, spesielt etter godkjennelsen fra Fylkesmannen i 2011. Det er synd at det har gått fire år og at vi nå får beskjed om at det er en feil, sier Ditlefsen.

Videre håper hun på at departementet tar hensyn til tidsaspektet i saken.

– Jeg er alltid optimistisk. Hvis det går slik jeg håper, så tror jeg de tar hensyn til hvor lang tid og hvor mye penger det allerede er lagt til prosjektet. Jeg er sikker på at fornuften kommer til å rå og at det ikke blir utsatt, sier hun.

foto
VEDTAK: Assisterende fylkesmann, Ingrid Hernes, forklarer at de håper på et snarlig vedtak fra departementet. Foto: Fylkesmannen i Troms
foto
OPTIMIST: Ordfører i Karlsøy, Hanny Ditlefsen, forklarer at de ikke visste at det ble gjort en feil i 2011. Likevel er hun optimist og håper departementet tar hensyn til tidsaspektet i saken. Foto: Ronald Johansen