I en bok på hele 719 sider har litteraturviter Johan Schimanski ved universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet og hans kollega Ulrike Spring, som er historiker, samlet historien om ekspedisjonen som nådde helt til Frans Josefs land.

– Vi har jobbet lenge med dette og benyttet oss av flere tusen avisartikler på ulike språk. Vi har vært innom mange biblioteker og arkiver. Dette er min første store kulturvitenskapelige undersøkelse av denne ekspedisjonen, sier Schimanski. Han føler seg heldig som har mulighet til å ta del i og bruke det miljøet UiT har.

Sta og alkoholglad

Boken ble lansert nå i januar, og lanseringen tok de med seg til Wien.

– Mye av boken beskriver ferden fra det tidligere Østerrike-Ungarn i 1872, og store deler av mannskapet var herfra. De var egentlig litt skeptiske til å ha med nordmenn ombord ettersom ryktet sa at de var veldig stae og litt for glade i alkohol, sier Schimanski med en latter.

Elling Carlsen, som hadde gjennomført store bragder og var en erfaren mann, fikk en spesiell mellomstilling mellom mannskapet og ledelsen ombord.

– Han var også den eldste ombord, og han er viktig for oss, sier litteraturviteren.

Carlsen ble sammen med resten av mannskapet sittende fast i isen i to år, og da de omsider kom seg løs, var det ingen som trodde at de kunne være i live.

– De ble tatt imot av store folkemengder med fest og bankett hvorhen de enn dro og ble behandlet som kjendiser. Det er det vi skriver om, først og fremst, vi ser på hvordan ulike budskap ble fremmet og hva som skjedde i etterkant, opplyser Schimanski.

Ber om kontakt

Schimanski funderer på forholdet Tromsø-mannen Elling Carlsen hadde til en regnskapsfører i Tromsø ved navn Aagaard og ønsker å komme i kontakt med mennesker som kan ha kjennskap til dette.

– De møtte ikke opp på hverandres begivenheter og hadde visst et spesielt forhold. Det håper jeg at jeg kan finne mer ut om, avslutter Schimanski, og håper alle som kjenner til saken tar kontakt med ham.