Kommunen støtter krav om leie for oppdrettsarealer til havs

foto