New York kjemper for å avverge ny koronabølge

foto