Kjell (80) lager kniver med affeksjonsverdi

STÅL FRA 1900: Disse knivene er lagd av stålet til våpenfiler som ble brukt av Andresens Vaabenforretning ved århundreskiftet.