– Konsekvensene av kommunens behandling av dette reguleringsplanvedtaket er svært alvorlig. Det betyr i praksis at administrasjonen nå setter til side gjeldende kommunedelplan og innfører regler og vurderinger som ikke er vedtatt.

Det heter det i merknaden fra Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet da planen for Stakkevollveien 122–128 ble behandlet i komiteen for byutvikling, miljø og transport på torsdag.

Trist behandling

Flertallet i komiteen fulgte administrasjonens innstilling om ikke å vedta planen.

– Jeg synes det er svært overraskende at Byutvikling vendte tommelen ned etter at det er jobbet så mange år og når den er innenfor godkjent kommuneplan for Stakkevollveien, sier Øyvind Hilmarsen (H), som var den ene av forslagsstillerne til merknaden.

Han viser til at planen ble lagt ut på høring for over ett år siden uten at det førte til store endringer.

– Det er trist å se at man behandler boligutbyggere i Tromsø på denne måten, og det bidrar til å sette boligbyggingen tilbake. Det er viktig å behandle næringslivsaktører på en skikkelig måte fra kommunens side, når de investerer millioner av kroner som i dette prosjektet.

Krass kritikk

Eiendomsgruppen Nord-Norge AS har jobbet fem år med planen for 50 ungdomsboliger på Stakkevollveien. De er skuffet og overrasket over at både administrasjonen og komiteen er negative.

– Det er et ideelt prosjekt, ligger ved en stor kollektivåre og med få parkeringsplasser. Vi har fulgt alt alle har bedt om. Det er levert en krass merknad til saksbehandlingsprosessen, og så vidt jeg forstår tok byutviklingssjefen selvkritikk for dårlig saksbehandling på møtet, sier daglig leder John Angelsen i Eiendomsgruppen.

Forstår frustrasjonen

Byutviklingssjef Mette Mohåg bekrefter inntrykket og har ikke problemer med å være enig med Eiendomsgruppens skuffelse.

– Vi synes ikke det er hyggelig å si nei til et prosjekt som har kommet så langt. Vi skjønner frustrasjonen. Vi er enig i at forslagsstiller har grunn til å være misfornøyd med prosessen, sier Mohåg.

Det er arbeidet med de nye planene for Stakkevollveien som har ført til at administrasjonen vil se Eiendomsgruppens plan i sammenheng med den øvrige utviklingen langs veien.

– Vi ønsker at planen ses i en større sammenheng. Vi ønsker å legge inn større ambisjoner enn den tidligere planprosessen har gjort, sier Mohåg.

Fortsatt tro

Eiendomsgruppen er villige til å justere planen etter torsdagens vedtak, og vil trekke byggegrensen tilbake fire meter i nord. Med det mener de både å tilpasse seg gjeldende plan og den nye planen.

– Vi er endringsvillige og har justert planen på bakgrunnen av debatten i komiteen. Vi tar innspillene til oss og skalerer ned prosjektet med 200 kvadratmeter. Det gjør at vi får vinduer på alle fire sider og høyere bokvalitet, sier Angelsen.

Det er kommunestyret som skal ta endelig stilling til planen.

– Jeg håper fremdeles at vi kan få planen godkjent, og har tro på at politikerne kan gjøre en positiv beslutning selv om vi kom skjevt ut i byutviklingskomiteen.