Slik kan Frida og Solruns funn gi mer nøyaktig skredvarsling

foto