POLITISTASJONEN: Politiet lanserte torsdag en ny informasjonskampanje som skal gjøre det enklere å si fra om grov vold i hjemmet. Ved hjelp av en ny nettside, som har fått navnet hvorlite.no, skal terskelen senkes på hvor lite som skal til for at man bør si fra.

Politiet i Troms har den siste tiden opplevd stor pågang i avhør av barn, men kampanjen er i hovedsak rettet mot voksne.

– Vi prioriterer alltid saker med barn først, sier Lise Folkestad, som er politioverbetjent og familievoldskoordinator i Troms politidistrikt.

Egen exit-knapp

Nettsiden, som ble lansert torsdag, har blant annet en egen test på om det er greit å si fra. Siden inneholder også en veldig synlig «Exit»-knapp, som gjør at man raskt kan komme seg ut av siden og slette besøket i nettloggen, om man ikke ønsker å bli oppdaget.

Nå håper Folkestad at de blir å merke en økning på politistasjonen i Tromsø.

– Vi i Troms har lav terskel for å opprette og etterforske saker, spesielt der barn er involvert. Det er ikke alltid disse sakene blir tatt ut tiltale på, men det vi ser er at volden kan opphøre. Noen tall er vanskelig å hente, men vi ser en økning i Troms når det kommer til vold i nære relasjoner, sier Folkestad, som fokuserer på at de utsatte godtar for mye.

– Det er dette denne kampanjen handler om, altså hvor lite skal man finne seg i og tåle før man sier fra, sier Folkestad, som legger til at politiet i Troms ikke har satt inn noen ekstra bemanning i forbindelse med lanseringen.

Hylles av SMISO

Avhørsfristen for politiet er også senket til en uke, hvor oppfølgingsavhør også blir senest en uke etter første avhør.

– Jeg håper at vi skal få mange henvendelser, ikke bare i straffesaker, men folk som vil søke råd og veiledning. Ikke bare for å kartlegge, men også for å hjelpe flest mulig ut av en voldelig situasjon, sier Folkestad, som hadde samlet opp mot 15 stykker til informasjonsmøtet på politihuset. Her var representanter fra forskjellige krisesenter, blant annet SMISO.

– Jeg synes dette er veldig bra. Vi legger alltid listen lavt når vi snakker med barn. Vi rangerer ikke kjipe ting for barn. Er det kjipt, så er det kjipt, sier Bjørn Aasmoe, som er fagkonsulent hos Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO).

– Vi voksne må bruke dette om det skal fungere for barn. Det at barn blir tatt på alvor synes de er kjempestort. De snakker fritt og blir ikke flau. Vi voksne beskytter ofte andre voksne, enten bevisst eller ubevisst. Det at vi senker terskelen her kan fungere på den måten det fungerer hos barn, sier Aasmoe.