UiT i Kina for å jakte nye samarbeidspartnere

ØST-VEST: UiT-rektor Anne Husebekk er for tiden i Kina der hun og en delegasjon fra universitetet etablerer samarbeidsavtaler med flere universiteter. Her sammen med Huigen Yang, direktør for det kinesiske Polarinstituttet. Foto: Karine Nigar Aarskog/UiT