Millionerstatning til reindriften og grunneiere

foto
ERSTATNING: Troms fylkeskommune ved Regionveikontoret må betale millionerstatning for byggingen av Langsundforbindelsen. Foto: Ronald Johansen