– Det er ingen tvil om at det kommer til å bli et vanskelig oppgjør.

Det sier riksmegler Mats Ruland på en pressekonferanse i forkant av meglingen som startet klokken 10.

Riksmegler Mats Ruland med partene. Foto: Tore Kristiansen

LO-leder Peggy Hessen Følsvik la vekt på at norske arbeidstagere skal få sin del av verdiskapingen.

– Målet vårt er alltid å komme til enighet uten konflikt, men flertallet av våre medlemmer har opplevd en lønnsnedgang de siste årene, sier hun.

NHO-leder Ole Erik Almlid sier at oppgjøret må være tilpasset situasjonen i norske bedrifter.

– Vi klarer å snakke sammen, men vi har interessekonflikter som gjør at vi kommer til å jobbe hardt, sier han.

– Klare til å gå i konflikt

LO-lederen vil ikke svare konkret på om det er mulig å unngå streik dersom det ikke oppnås reallønnsvekst.

Prisveksten for 2023 er anslått til 4,9 prosent av Teknisk Beregningsutvalg. LO har krevd reallønnsvekst, det vil si at lønningene må stige mer.

Dermed må LO minst ha 5 prosent i helgens megling.

Formalitetene er på plass, men det ligger an til tøffe forhandlinger. Foto: Tore Kristiansen

LO-lederen sier hun er forberedt på tøffe diskusjoner gjennom helgen.

– Hvordan opplever dere at streikeviljen er for LOs medlemmer nå?

– Jeg opplever at folk er klare til å gå i konflikt, hvis det blir nødvendig, sier Følsvik.

I forkant av meglingen har vekst i lederlønninger vært et tema.

TBU-tallene for i fjor viste en lønnsvekst på hele 21,3 prosent i snitt for 220 heltidsansatte administrerende direktører i bransjer knyttet til «utvinning av råolje og naturgass, inkludert tjenesteyting».

Det gjorde blant annet LO-toppene så sinte at de la inn et ekstra lønnskrav, og det fikk Fellesforbundet-leder Jørn Eggum til å bruke ordene «perverst og skammelig» i et intervju med VG.

– Lønnsutviklingen til ledere skal være lik den hos øvrige arbeidstagere over tid, sier NHO-sjefen i forkant av meglingen, på spørsmål om den voldsomme veksten.

25.000 kan bli tatt ut i streik

Dersom partene ikke blir enige, kan over 25.000 medlemmer av LO og YS legge ned arbeidet på ukens siste dag.

Det skjer i så fall klokken 6 hvis man ikke blir enige om å megle på overtid.

Sannsynligheten for streik er imidlertid liten.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, hvor det bare forhandles om lønn. Det har ikke vært streik i et slikt oppgjør i moderne tid før.

I fjor ble prisveksten mye høyere enn det TBU anslo. Det førte til en reallønnsnedgang på 1,7 prosent.

Rammen som oppnås i frontfaget er retningsgivende for andre lønnsoppgjør denne våren.