Storkontroll av turistfiskebedrifter – stengte overnattingssted og holdt igjen båt

foto