For 100 år siden ble de nektet å komme hit – nå skal det historiske stedet rekonstrueres