Kommunen vil vurdere bevaring av Havnebygget

VERNESTRID: Kommunen og eieren av Havnebygget, AS Taco, er på kollisjonskurs om Kirkegata 1 er verneverdig eller ikke. Foto: Ronald Johansen