Det går fram av et brev kommunen har sendt til AT Plan & Arkitektur, som på vegne av AS Taco har søkt om å endre takform og fasader på Havnebygget. Kommunen viser til at bygget ikke er regulert til bevaring, men at det ifølge Kulturetaten og byutvikling har stor arkitektonisk interesse.

– Havnebygget ble oppført i 1971 som administrasjonsbygg for Tromsø Havnevesen. Kontorbygningen er en moderne fortolkning av bryggehusene på kaia med sitt lange og smale volum og assosiasjoner til dampbåter, hav og sjø. Den var en av de første i landet som ble kledd med plater av cortenstål, mener kommunens kulturminnerådgiver, Erling Steenstrup.

Kommunen har mulighet til å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak. I praksis betyr det at det ikke tillates å gjøre noe på tomta fram til spørsmålet om tomta skal reguleres på nytt er avklart.

– Kommunen vurderer å regulere den eksisterende bygningen på eiendommen til bevaring for å sikre verneverdien i bygningen, skriver kommunen i sitt varsel.

AT Plan & Arkitektur får seks ukers frist på å uttale seg om saken.