En undersøkelse gjennomført av Great Place to Work blant medlemmene til organisasjonen Lederne viser at mellomledere i Troms, Finnmark og Svalbard ikke planlegger å bli i jobben sin for lenge.

Faktisk er det bare seks av ti mellomledere i nord som har planlagt å bli værende i jobben sin i lang tid framover. Det er en nedgang på åtte prosent fra tilsvarende måling i 2011.

- Bekymringsverdig

Forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke, lar seg bekymre over utviklingen.

– Det er uventet å se en så stor endring i løpet av bare ett år, og det er bekymringsverdig. Vi vet at mellomledere opplever mye press, særlig fra toppledelsen. De har vanskeligere for å bli hørt, og ofte får de ikke myndighet som står i forhold til det ansvaret de har, sier Brekke i en pressemelding.

Oppgang i Nordland

Det er er grunn til at Nordland ikke er tatt med i det smådystre bildet fra nord.

Det sørligste fylket i Nord-Norge har nemlig en oppgang på fire prosent på samme påstand "Jeg ønsker å jobbe her i lang tid".