Arbeiderpartiet og administrasjonen støtter Arctic Center-klagen – saken kan få ny behandling