Av: Katharina Mortensen

Ny UiT-student smittet av korona