Polaria har tre ganger så mange besøk som bygget er dimensjonert for. Nå håper ledelsen på friske penger til å bygge nytt basseng og hente flere dyr.

Ledelsen har allerede vært i kontakt med forskere for å se hvilke sjødyr som kan passe i Polaria.

– Ei håkjerring hadde vært spennende å hente inn, eller en sildestim på 1000 fisk. Da kunne folk få sett hvordan de svømmer og rører seg i stim. Det er et imponerende syn, sier Stokke.

De nye planene innebærer å bygge på 1000 kvadratmeter i et nytt «flak» som ender i fjorden bak Polaria.

– Der tenker vi å bygge et basseng til selene utendørs, og en tribune med plass til 500 tilskuere. Da får vi frigjort bassengene innendørs, slik at vi kan ha andre dyr i dem, forklarer Stokke.

Polaria har søkt Troms fylkeskommune om 512. 000 kroner i RDA-midler til et forprosjekt, med tanke på å utvide Polaria.

– Vi har planene klare for hovedprosjektet, men det er noen ting vi må finne ut av før vi kommer så langt. Det skal vi prøve å få gjort gjennom dette forprosjektet, sier daglig leder Geir P. Stokke.

Håper på selfødsel

Stokke mener selene fortjener større plass å boltre seg på, og håper også på familieforøkelse i nytt basseng.

– Vår drøm er jo å hente inn en storkobbehann til de to damene, slik at vi kan få en fødsel her på Polaria. Det har man aldri hatt hos storkobber i fangenskap, så det hadde vært veldig spennende, sier han.

I tilbygget er det også planlagt våtklasserom, der skoleelever og studenter kan undersøke krabber og andre sjødyr.

– Vårt oppdrag har hele tiden vært å vise fram forskningen de driver med på Framsenteret. Får vi større plass, kan vi flytte kafeen slik at den får utsikt mot sundet. Da kan vi ha utstillinger der den er nå, sier Stokke.

Fordi Polaria ble 20 millioner dyrere enn antatt har stiftelsen i flere år betalt en høy leie til Statsbygg, som overtok bygget for å sikre driften i oppstartsfasen.

Vil overta bygget

Når Polaria nå ønsker å utvide, håper Stokke stiftelsen blir herre i eget hus.

– Men vi har ikke penger til å betale markedsverdi for bygget. Jeg håper derfor at vi kan komme til en ordning med departement og regjering, slik at vi kan overta bygget for en symbolsk sum. Polaria ble jo initiert av regjeringen, så det er vel ikke helt unaturlig når vi har betalt leie her i 15 år, sier Stokke.

Han peker på at både forskningsformidlingen, logistikken og dyrevelferden vil få bedre kår ved en utvidelse.

– I dag må vi lagre fôr og utstyr på Fremsentret fordi vi ikke har plass. Vi har tillatelse til å ha flere sel, men vi synes ikke vi har god nok plass til de vi har. Dette bygget ble dimensjonert for å ta imot 40.000 besøk i året, og nå har vi kommet opp i 120.000. Vi ønsker å formidle forskning og gi folk en god opplevelse, og det er ikke å stå i kø, sier Stokke.

foto
HÅPER PÅ FAMILIEFORØKELSE: Uten en hann blir det vanskelig for de to storkobbene i Polaria å få barn. Men med nytt, romslig basseng åpner det seg muligheter. Foto: Tom Benjaminsen
foto
FJORDBAD: Går alt etter planen, vil Polaria få en et "ekstra flak" i bygningsmassen, som stikker ut i sundet. Her skal selene få nytt basseng utendørs. Foto: Tom Benjaminsen
foto
VIL HA BEDRE PLASS: Polaria har søkt om midler til forprosjekt for å undersøke om det er realiserbart å utvide anlegget. Blant annet skal kobbene få bedre plass. Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø VIL HA BEDRE PLASS: Polaria har søkt om midler til forprosjekt for å undersøke om det er realiserbart å utvide anlegget. Blant annet skal kobbene få bedre plass. Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø Foto: Tom Benjaminsen