Jensens reduserte inflasjonsmål har ikke flertall i Stortinget

foto