Tirsdag ble saken behandlet i formannskapet. Her kommer det fram at partene er kommet til enighet.

- Vi hadde et møte med Barlindhaug mandag, og nå har vi fått på plass den siste signaturen, sier administrasjonssjef Britt Elin Steinveg til iTromsø.

I møtet mellom kommunen og grunneier Barlindhaug ble partene enige om å signere kontrakten som gjør det mulig å legge den siste delen av Sherpa-trappa opp til Fjellheisen.

Positivt for hele byen

- Begge parter er enige om at trappa er positiv for kommunen, og at vi trenger den, sier Steinveg.

Nå håper hun at arbeidet med steintrappa skal kunne ferdigstilles innenfor fristen.

- Vi tror og håper på åpning allerede i oktober - så fremt det ikke blir snø eller dårlig vær, sier administrasjonssjefen.

Avslutningen av arbeidet på Aksla holdt på å få en brå slutt etter at grunneier Barlindhaug sette ned foten for videre arbeid på deres eiendom.

Kunne blitt stanset

I sakspapirene til formannskapet ble situasjonen beskrevet slik:

- Dersom selskapet hadde fastholdt sitt nei, ville prosjektet selvsagt respektert dette, og trappa ville stoppet på Storaksla. Vi er imidlertid svært takknemlig for at Barlindhaug eiendom nå samtykker til tiltaket, og lar oss bygge trappa over den mest luftige delen av stien mellom Fløyveien og fjellplatået.

Forsinkelser

Tidligere i august omtalte iTromsø krangelen mellom grunneierne og kommunen som kunne føre til forsinkelser for Sherpa-trappa opp Aksla i Tromsdalen.

Til iTromsø sa adm.dir. Jens-Arne Johnsen i Barlindhaug at kommunen hadde endret en rekke forutsetninger i forskjellige plandokumenter – der Barlindhaugs eiendommer var tenkt å kunne bygges ut.

- Regulert til bolig

- Vi eier brorparten av eiendommene mellom Fjellheisen og Reinen skole - og i den tidligere arealdelplanen var dette regulert til boligformål. Dette har det vært enstemmighet om politisk, men administrasjonen har valgt å ta ut dette i den nåværende arealdelplanen, sa Johnsen.

- Vi har brukt store midler på å lage planer for utbyggingen i henhold til de da gjeldende planene - sågar prosjektert skredsikring - og før vi har fått avklart hva som vil skje så velger vi å stoppe all aktivitet på våre eiendommer, sa Johnsen.

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg sier at det ikke er gitt noen lovnader om endringer i kommunedelplanens arealdel (KPA) overfor Barlindhaug.

- I administrasjonen må vi forholde oss til den vedtatte KPA-en. Vi må forholde oss til den, men vi har blitt enige med Barlindhaug om at vi skal ha en dialog fremover, sier Steinveg til iTromsø.