Det var i vår at fylkeskommunen fikk en forespørsel fra Samferdselsdepartementet om de ønsket å videreføre ordningen. Da den ble innført i 2012, inneholdt den følgende formulering: «Midlertidig løyvefritak for virksomheter som driver i mindre skala i nærområdet».

iTromsø skrev nylig om Arctic Explorers som kan bli nødt til å legge om tilbudet sitt etter at de ikke har fått løyvefritak.

Kontroll-trøbbel

– Vi ville gjennomføre ei høring før vi svarer departementet og få et bedre grep på hva og hvem dette omfatter. Høringsfristen har gått ut og vi har fått veldig mange innspill. Enten avvikler vi ordningen eller så klargjør og innskjerper vi regelverket, forklarer Jan Egil Vassdokken, avdelingsleder ved Samferdsels- og miljøetaten.

Han mener dagens ordning skaper trøbbel for kontrollmyndighetene.

– For veivesenet eller politiet kan det være vanskelig å se hvem som følger loven. De som utfører nordlysturisme med løyvefritak kjører ordinære personbiler og skiller seg ikke fra dem som gjør det uten verken løyvefritak eller løyve.

Les også: Taxisjåfør kjørte på mann og stakk av

Driver ulovlig

– Er det mange som driver ulovlig?

– Det har vi grunn til å anta basert på det vi hører fra næringen.

Avdelingslederen stiller spørsmål ved virksomhetenes argumenter om økonomi i løyvedebatten.

– Vi ser argumentasjon på at det handler om økonomi, men for å få løyvefritak må de stille en ordinær bankgaranti som om det var et ordinært løyve.

Enkelte av virksomhetene har løyvefritak som har gått ut i år eller går ut neste år. Nå som ordningen er under lupen, vil ingen få mer en ett løyvefritak for ett kjøretøy, opplyser Vassdokken.

– De fleste har fått innvilget ett løyvefritak for inntil ett år. Noen har tidligere fått løyvefritak for flere kjøretøy og det har vi sett at ikke nødvendigvis er helt i tråd med retningslinjene vi har fått fra departementet. Hvis avgjørelsen blir å avvikle ordningen, blir det en overgangsperiode. Nå må vi se på innspillene vi har fått og våre faglige vurderinger, før avgjørelsen tas politisk. Vi håper at saken blir behandlet i fylkesrådet før jul, men kan ikke garantere det.

Les også: Nobina vil ikke ha el-biler i kollektivfeltet