– Jeg vil helst ikke bli stoppet ut, men kan ordne mye annet

foto