Torsdag ble det klart at byrådet har antatt ISS som leverandør av deler av kommunens renholdstjeneste. Det får Jens Ingvald Olsen til å se rødt.

– Det er uverdig av Hilmarsen å gjøre det på denne måten, tordner Olsen.

Han mener at byrådet burde ha holdt seg for god til å gjennomføre en så omfattende omorganisering av renholdet i kommunen når man vet ståstedet til det påtroppende styret.

– De er fullstendig klare over hva vi mener om dette og jeg reagerer sterkt på at et forretningsministerium gjør noe som dette, sier han.

Vil undersøke lovligheten

Påtroppende byrådsleder Kristin Røymo fra Arbeiderpartiet sier at hun vil gripe tak i saken «i morgen den dag».

- Vi skal prøve å få omgjort vedtaket og berge disse vaskerne som nå risikerer å miste jobbene sine, sier Røymo.

En av tingene hun vil se nærmere på er hvor vidt reglene for offentlig opphandling er fulgt i saken.

– Jeg vil blant annet sjekke om det er lovlig for Hilmarsen å inngå en avtale når det bare er én reell tilbyder, sier hun.

Det kom i utgangspunktet inn tre anbud, men to av dem ble forkastet av formelle grunner.

Dårlig business

Også Jens Ingvald Olsen mener at byrådet burde ha ventet med å inngå en avtale når det bare fantes en tilbyder.

– Hilmarsen burde – også av forretningsmessige grunner – ventet og sendt ut anbudet på nytt, sier han.

SVs Ingrid Marie Kielland er – ikke uventet – også svært kritisk.

– Nå må vi undersøke hvor vidt det er mulig å reversere dette. Det kan lett bli dyrt for kommunen å komme seg ut av en avtale som er underskrevet, sier hun.

Karantenetid

De tre politikerne håper at Øyvind Hilmarsen og byrådet snur i denne saken – noe man har formell mulighet til.

Det er en ti dagers karantene fra anbudsåpning til en avtale blir formelt gyldig for blant annet å gi andre anbydere tid til å sjekke avtalen.

– I denne perioden kan byrådet gå bort fra avtalen, spesielt om det kun er kommet inn ett gyldig anbud, sier Jens Ingvald Olsen.

Han oppfordrer derfor Hilmarsen til å droppe hele opplegget.

– Om han undertegner den endelige avtalen den 12. oktober vil det være en direkte fiendtlig handling fra hans side overfor det påtroppende byrådet, sier Olsen.