– Det svir jo helt klart. Nå har jo studielånet gått litt opp, men i og med at matprisene også har gått opp, så blir det fortsatt dyrt, så det er ikke noe gøy, sier Dina Bardal.

Hun har akkurat flyttet til Tromsø fra Narvik og skal begynne å studere arkeologi ved UiT. Nå bor hun i en av de nye studentboligene like ved Dramsvegen.

For dette skoleåret har studentsamskipnadene satt opp utleieprisene på sine studentboliger. Spesielt i Tromsø er husleien skrudd vesentlig opp. Prisøkningen er nemlig høyest i landet. Det vil Bardal merke. Selv om utdanningssatsene også øker, utgjør det i praksis at studentene får om lag 3.600 kroner mer å rutte med i året, altså 328 kroner i måneden.

– Heldig

Dina Bardal tror at de økte prisene vil bidra til at de fleste studenter vil ha behov for jobb for å kunne betale for seg.

– Jeg er «heldig» siden jeg får et tilleggsstipend fordi jeg har dysleksi. Hadde jeg ikke hatt det ville også jeg vært nødt til å få meg en jobb ved siden av.

Den nybakte studenten forteller at hun også er heldig fordi hun kjenner en annen student i Tromsø, som hun nå deler studentbolig med. Boligen har en leiepris på 8.300 kroner i måneden. Ved å bo sammen blir husleien på 4.150 kroner på hver.

– Men de fleste studenter som har flyttet hit kjenner ikke nødvendigvis noen de kan bo sammen med og må bo alene, sier Bardal.

Øker mer enn Oslo

Studentsamskipnadene ved hvert studiested har selv ansvar for hvor mye de ønsker skru opp leieprisene.

Så mye øker samskipnadene husleien:

Tromsø: 6 prosent

Oslo: 4,9 prosent

Kristiansand: 4 prosent

Bergen: 2,6 prosent

Trondheim: 2,5 prosent

– Må ha forsvarlige budsjetter

Jens Nordås-Johansen, boligdirektør i Norges arktiske studentsamskipnad, sier de vurderer prisene basert på konsumprisindeksen.

– Når vi setter leieprisene på våre boliger, legger vi hvert år prisstigningen i konsumprisindeksen til grunn. Dette er den vanligste metoden boligutleiere i Norge benytter. Vi er et eget foretak med eget styre som er uavhengig av de andre studentsamskipnadene i Norge. Da vi satte budsjettet i fjor høst, tok vi i betraktning den totale konsumprisindeksen, som på daværende tidspunkt hadde en økning på 7,2 prosent. Vi valgte da å legge oss noe under dette.

Nordås-Johansen peker på at det i høst var en tid med mye usikkerhet i økonomien – med økende renter, strømpriser og generelt økte priser på byggevarer og tjenester.

– Bolig er den største inntektskilden vi har. Ettersom vi har ansvar for hele velferdstilbudet til studentene, må vi ha forsvarlige budsjetter. Regjeringen ønsker også at vi skal bygge flere studentboliger, og der kreves det egenkapital for å i det hele tatt få lån fra Husbanken, sier boligdirektøren.

DIREKTØR: Jens Nordås-Johansen er boligdirektør i Norges arktiske studentsamskipnad. Han forteller at prisøkningen var nødvendig for å sikre forsvarlige budsjetter for å ivareta tjenestene til studentene. Foto: Norges arktiske studentsamskipnad

– Det er synd

– Hvorfor økte dere utleieprisene så mye sammenlignet med de andre studentsamskipnadene?

– Samskipnadene har ulike forutsetninger for prissetting. Det er viktig å få fram at vårt foretak ikke utbetaler overskudd eller bonuser, alle inntekter går tilbake til studentene i form av nye studentboliger, vedlikehold og andre viktige velferdstilbud. For beboere i Norges arktiske studentsamskipnad, er de fleste utgifter som internett, strøm, vaktmestertjenester, renhold og vektertjeneste inkludert i husleien, svarer Nordås-Johansen.

– Hvordan tror du studentene opplever det?

– Det er synd at studenter får økte kostnader. Vårt mål er å være konkurransedyktig og billigere enn det private markedet, og det er vi.

De billigste studentboligene i Tromsø koster 3.850 kroner i måneden, med strøm og internett inkludert.

– Vil dere fortsette å øke prisene de kommende årene?

– Hvis prisstigningen fortsetter, har vi ikke noe annet valg enn å fortsette med økningen. Dersom prisveksten stopper opp, vil vi gjøre det samme, sier direktøren.

– Andre vurderinger

I Bergen har de valgt å øke utleieprisene med bare 2,6 prosent. Det var et bevisst valg de gjorde med tanke på studentene.

Marita Monsen, kommunikasjonssjef ved Studentsamskipnaden Bergen, forteller at alle studentsamskipnadene justerer etter konsumprisindeksen. Men hvor mye de setter opp prisen på studentboliger, avhenger av faktorer som om boligen er ny eller gammel.

– Styret behandler utleieprisen og de er veldig opptatte av at prisen skal være så lav som mulig for studentene. De opplever at det er en vanskelig tid for studentene siden alt blir dyrere sier Monsen.

– Det er sikkert gjort noen andre vurderinger i Tromsø, legger hun til.