Mens paret feiret boligkjøpet, ble boligen solgt videre til en annen. Nå er «dommen» klar