Innstiller driften: – Kan ikke fortsette i de lokalene vi har