Tiltalte vurderes som lettere psykisk utviklingshemmet