Ingen økning av drivstoffavgifta i Tromsø

VIL IKKE DOBLE AVGIFT: Drivstoffavgiften vil beholdes på dagens nivå helt til vi får bompenger i Tromsø. Foto: Christer Remen