MDG-Rokkan og Moddi på velgersanking med elbil

foto