Vil ha nye kulturbygg for over hundre millioner kroner

foto