Geolog vil at risikoen for ras skal vurderes på nytt

For flere år siden konkluderte Norges vassdrags- og energidirektorat at området rundt Fløyfjellet og Storsteinen ikke utgjorde noen overhengende fare. Professor og geolog Steffen Bergh ved UiT mener at skredrisikoen må vurderes på nytt. Foto: Privat