Kommunen må kanskje stenge Kunstforening-bygget på grunn av manglende brannsikring

foto