Leter etter spionutstyr på Olavsvern

OLAVSVERN: Anlegget skal igjen tas i bruk av Forsvaret, men etter lang tids sivil bruk må Forsvaret først ha en teknisk sikkerhetsgjennomgang av anlegget. Foto: Ronald Johansen