Denne uka samlet SVs toppkandidater i nord seg for å signerte en kontrakt hvor de lover å jobbe for folket istedenfor eliten, mot sentralisering, og for å utjevne forskjeller, dersom de vinner kommer på Stortinget etter valget.

– Ikke noen overraskelser i denne kontrakten med andre ord?

– Nei, vi er forutsigbare. Men vi dette er viktige veivalg som vil definere veien til

Nord-Norge fremover, sier stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes.

Flere jobber

Fylkesnes vil gi rettighetene til å fiske tilbake til kystfolket, og bort fra trålerne.

– Vi vil innføre en hjemfallsmodell for fiskekvoter, hvor dagens system oppheves og fiskerettighetene tilbakeføres til kystflåten over en viss tid. Etter våre utregninger kan det bli 1036 nye båter, 2382 nye fiskere og 866 nye arbeidsplasser innen industri og behandling i Nord-Norge. Det vil kunne bli en ny vår for kystfolket, sier han.

Han mener dette er motsatt retning av regjeringens fiskeripolitikk.

– Fiskeriminister Per Sandberg vedtok rett før sommeren at man kan samle kvoter på færre båter, noe som gjør at vi kan se en betydelig reduksjon av antall båter, sier han.

Sparker mot høyre

Fylkesnes mener at Senterpartiet svikter på fiskeripolitikk.

– Mange tar for gitt at fordi de tenker at Sp har god fiskeripolitikk, fordi de bryr seg om distriktet. Men Sps fiskeridistrikt stopper ved kaikanten. De bryr seg bare om ulv, men ikke «ulvene på havet», de store kapitalistiske aktørene. I mange store saker nekter de å ta klare standpunkt.

Fylkesnes mener kystsamfunnene vil lide under et nytt borgerlig styre.

– Hvis regjeringas politikk fortsetter, så kan nordlendingene bli fratatt tilgangen på havet på første gang på 10.000 år. Dette er en eksistensiell kamp, og vi vil avklare hvem som er med på laget, og håper derfor Sp kan ta et tydelig standpunkt om hvem sin side de er på.

Samlet

De nordnorske stortingskandidatene vil også med kontrakten signalisere at de står samlet.

– Det er ikke å se lengre enn til Ap, hvor de er uenig om regionreformen, og hvor en sentral Ap-politiker i Nordland nylig uttalte seg skeptisk til tog videre nordover, sier Mona Fagerås fra Nordland SV.

I tillegg mener de at partiet deres er mer troverdig på Nord-Norge-politikk og fiskeri.

– Alle lokalparti kan ha god fiskeripolitikk i nord, mens nasjonalt og når det kommer til stykke er de på siden til de store aktørene. Senterpartiet har vedtatt i sitt partiprogram at forholdet mellom kystflåte og trålerne ikke skal endres, selv om deres kandidater i Finnmark sier noe annet, sier Finnmark SVs Kjersti Bergstø.