Skal fotoregistrere 900 bygninger i Tromsø

I ARBEID: I disse dager vil du trolig se personer i gul vest som går rundt i Tromsø og tar bilder av hus. De kommer nemlig fra Norsk institutt for kulturminneforskning. I to uker skal de fotografere rundt 900 eldre bygninger i Tromsø for å dokumentere tilstanden til dem. På bilde ser du prosjektleder Åsa Dammann i aksjon i Storgata. Foto: Lena Verås Eriksen Foto: Lena Verås Eriksen