Kommunen tjener godt på Tromsø Parkering

ØKT: Tromsø Parkering AS økte inntektene med 5,7 millioner kroner. Foto: Trond Tomassen