Slik blir året 17. maiprogram

KLASSISK FEIRING: 17. maifeiringen i sentrum er stort sett som før - med ytterst få endringer i programmet. Foto: DANIEL LILLEENG