Toppturentusiast og snøskredekspert Espen Nordahl er prosjektleder for UiTs nye kompetansesenter for snøskred, også kalt CARE – Center for Avalanche Research and Education.

Tirsdag kveld arrangerte det nyetablerte senteret det første av en rekke skredseminar som i høst og vinter skal være med på å formidle viktig kunnskap til skikjørere som ferdes i fjellet og i skredutsatt terreng.

– Ved senteret skal vi drive med forskning, utdannelse, opplæring og formidling av kunnskap – noe disse seminarene er en viktig del av. Dette er det første seminaret i en serie på tre i høst og forhåpentlig fire i vinter. Vi har lagt opp til et seminar hver måned. Det skal bidra til å få ut kunnskap til brukergruppen og folket der ute i fjellet, sier Nordahl.

Flere tar sjanser

Han forteller at det er viktig med bevisstgjøring av folket slik at de tenker gjennom hva de driver med når de skal ut i fjellet – både i planleggingen og gjennomføringen av turene.

– Folk har blitt mer bevisste, og vi har sett en veldig positiv utvikling de siste tre til fem årene. Det har vært en adferdsendring og vi ser at folk ikke tar like store sjanser som de kanskje gjorde før. Mye av dette er også på grunn av at vi har fått skredvarsling i Norge og et større fokus på det. Så jeg ser en veldig positiv utvikling.

Han legger til at det likevel er noen som tar sjanser i fjellet.

– Mange gjør det og man tenker av og til at «oi, det der ville ikke jeg gjort». Men folk har blitt flinkere så all ære til dem. Vi har en visjon om at ingen skal omkomme i snøskred. Det er det vi jobber mot, sier prosjektlederen for skredsenteret.

– Vanskelig

Høstens første skredseminar handler om toppturkultur og risikovurderinger, noe tromsøkvinnen Maria Bårdsen Hesjedal har jobbet med i sin masteroppgave for NTNU i Trondheim.

27-åringen holdt tirsdag kveld foredrag for de oppmøtte under skredseminaret på Studenthuset Driv.

– Jeg skal snakke om alpin skiferdsel, bratt skikjøring, skred og skredforebyggende arbeid. Det er viktig å få fram at den menneskelige faktoren er kompleks og vanskelig å kalkulere i sammenheng med snøskred, sier Hesjedal.

Hun understreker at det er viktig for dem som ferdes på ski i fjellet å lese seg opp om skredforebygging, holde seg oppdatert om skredrelatert forskning, og ikke minst øve seg.

– Problemet er at det ikke er så enkelt å øve seg hvis konsekvensen når du gjør feil er at du dør. Det er derfor dette er ganske vanskelig, legger hun til.

Livslang læring

– Det som er viktig å huske på er at folk står på ski for å ha det artig. Hele grunnlaget for dette er at det er følelsesmessig relatert, men det forventes samtidig at vi skal gjøre riktige og rasjonelle valg underveis. Det er vanskelig og et komplekst felt, og det vil alltid være noen som pusher grensene og tar sjanser. Noen ganger går det bra og andre ganger ikke, forteller Hesjedal.

Nordahl forteller at et annet problem er at snøskred fremdeles er noe diffust.

– Man kan gjøre en del valg, og man kan velge å holde seg helt unna skredterreng, men skal man inn i slikt terreng så må man gjøre andre vurderinger med tanke på snøen, været og klimaet. Dette er noe jeg tror vi trenger input på hele tiden. Det er stadig noe nytt å lære som man kan bruke. For meg er dette livslang læring, utdyper Nordahl.

– Det er et spennende tema, og det er utrolig flott at vi har fått et snøskredsenter i Tromsø. Det er et godt initiativ med disse seminarene som er gratis, hvor man kan få masse ny kunnskap og samtidig få til litt debatt, sier Hesjedal.