Storgata, Stortorget, Kirkeparken, Kirkegata – det er mange steder i byen der det i disse dager er full graveaktivitet som følge av fjernvarmelegging og oppgradering av byrommet.

Les også: Ber de voksne holde kjeft under feiringen

Til tross for det så vil byens 17. mai-tog gå hovedsakelig langs de «gamle» traseene.

– Vi har kun endret noen få strekninger for å unngå gravearbeidene, sier programansvarlig i 17. maikomiteen, Jack Arne Giæver Nilsen.

Les også: Nytt arrangement på Skansen

Det gjelder blant annet strekningen i Storgata mellom Grandkrysset og Fredrik Langes Gate.

– Her har imidlertid de som graver sagt at de skal prøve å være ferdig før 17. mai. Og på Torget vil Kvitebjørn legge en midlertidig fylling slik at man kan passere med togene, sier Nilsen.

Om det blir andre endringer vil dette bli informert om i god tid – og oppstillingsplasser og avslutninger vil uansett være på samme sted som de alltid har vært, avslutter han.

Les også: Slik blir årets 17. mai-program