Noen få traseendringer på grunn av graving

IKKE PÅVIRKET: Traseene som brukes til 17. maitogene i sentrum vil stort sett være de samme som tidligere år. Foto: DANIEL LILLEENG