I 2018 vedtok kommunestyret nye skolekretser. Nå skal skolestrukturen under lupen igjen

foto