Avvikler fritt brukervalg – kommunen planlegger rundt 20 nye årsverk for å ta imot brukerne

foto
KLAR PÅ SØNDAG: Avdelingsleder Annie Skoglund forteller at kommunen er klar til å ta over brukere i hjemmetjenesten fra Privat omsorg nord, når fritt brukervalg avvikles på søndag. Foto: Ronald Johansen Foto: Ronald Johansen / iTromsø