Helse Nord ber om forlengelse av kriseplanen for ambulansefly

foto