Kontrollen ble gjennomført 22. juni i år, og kontrolløren fra Securitas fant i alt fire avvik fra bestemmelsene for alkoholsalg.

– Over ølkjøleskapene i butikken var det satt opp skilt om at «Kalde drikker slukker tørsten» – noe som er forbudt ettersom det ifølge myndighetene viser til «positive følger av konsum».

ULOVLIG: Ifølge skjenkekontrolløren fra Tromsø kommune er det ulovlig å ha prismerking av alkohol som skiller seg fra andre lignende produkter. Det skal ifølge myndigheten kunne gi disse en fordel. Foto: Securitas

– Forskjellsbehandling i henhold til prismerking. Tre produkt har særskilt merking som skiller seg ut fra øvrige produkt – noe som ifølge reglene gir disse en fordel foran andre produkt.

– Produkt er merket med «lokalt produkt» som ifølge reglene også gir en fordel foran andre.

– Aldersgrenser og legitimasjonsplikt er ikke godt nok merket.

FORDEL: En slik merking av alkohol kan virke salgsfremmende foran andre typer alkohol, og er derfor et brudd på skjenkebestemmelsene, mener kommunen. Foto: Securitas

Kjøpmann Michael Henriksen rister på hodet over beskjeden han og butikken har fått fra kommunen.

– Vi er helt uenige i det kontrolløren hevder. Vi fikk brevet fra kommunen helt nylig, og vi har fått to ukers klagefrist – og vi vil klage på konklusjonen, sier han.

– Vi har hatt samme skilting og informasjon helt siden vi åpnet for fire år siden – og det har ikke vært et problem. Vi har ikke fått påpakning fra kommunen før nå, sier han.